Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Bremen e.V.

Czym sie zajmujemy?

Jako podstawowe cele organizacji, członkowie założyciele wpisali do statutu m. in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego; oraz popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Flowers During Golden Hour

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodniczący


Alexandra Federspiel


federspiel@chcentrum-bremen.de

1. Wiceprzewodniczący


ks. Jan Kurcap


kurcap@chcentrum-bremen.de

2. Wiceprzewodniczący


Artur Sztela


sztela@chcentrum-bremen.de

Sekretarz


Eva Laskowski


laskowski@chcentrum.de

Skarbnik


Marta Lipska


lipska@chcentrum-bremen.de

Członek


Izabela Karczewska


karczewska@chcentrum-bremen.de

Beautiful pink cosmos flower blooming in the field in sunset.

Komisja Rewizyjna

Nasza Szkoła Katolicka

Nasza Szkoła Katolicka znajduje się w domu parafialnym

ewangelickiej parafii „Christuskirche Woltmershausen”.


Adres: Woltmershauser Str. 376, 28197 Bremen.


W tej Szkole dzieci uczą się religii katolickiej, śpiewu i języka polskiego.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK w Niemczech”.

Kwota dotacji w 2023 r. : 38 645,00 PLN

Kwota dotacji w 2024 r. : 18 645,00 PLN

Data podpisania umowy: 09.10.2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 949 000,00 zł

Zadanie publiczne „Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK w Niemczech”polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach trybu ciągłego „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech

Kwota dotacji w 2023 r. : 11 695,95 PLN

Kwota dotacji w 2024 r. : 11 695,95 PLN

Data podpisania umowy: 1.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 920 272,22 zł

Zadanie publiczne Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.


PMK Bremen

ks. mgr Jan Kurcap


Proboszcz PMK Bremen


www.pmk-bremen.de

Jesteśmy polskojęzyczną wspólnotą katolicką. Patronem naszej Misji jest Św. Brygida i Św. Rafał Kalinowski.

Pochodzimy z różnych stron Polski, ale na stałe lub czasowo mieszkamy w Niemczech. Modlimy się w trzech kościołach Bremy: St. Benedikt (Woltmershausen), St. Josef (Oslebshausen) i St. Ursula (Schwachhausen). Niektórzy na Msze św., celebrowane w języku polskim, jadą samochodem nawet 30-50 kilometrów.

Łączą nas wspólne korzenie, język, historia, tradycja, kultura i religia. To wyznacza nam perspektywę przeżywania naszych radości i problemów, czasu zabawy i modlitwy. Wyrazistym znakiem naszej jedności jest liturgia - celebrowana w ojczystym języku Eucharystia, nabożeństwa i uroczystości kościelno - rodzinne; modlitwy, pieśni, święta, polskie zwyczaje, jak chociażby błogosławieństwo pokarmów czy adoracja Grobu Pańskiego przed Wielkanocą. W szczególny sposób jednoczymy się wokół Matki Najświętszej, która jest naszą Królową i Orędowniczką na pielgrzymim szlaku życia.

Zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście bądź wirtualnie. Wszystkich już teraz witamy ze staropolską gościnnością Bożym pozdrowieniem: Szczęść Boże!

Flowers in the Field

Kontakt

Christliches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kutur und Tradition in Bremen e.V.

Amtsgericht Bremen VR8552 HB


Butjadinger Str. 70, 28197 Bremen, Deutschland


info@chcentrum-bremen.de


Konto: Christliches Zentrum / IBAN: DE76 2905 0101 0083 7417 77 / BIC: SBREDE22XXX

Powołanie do Bundespastoralrat

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech powołał parafiankę PMK Bremen, panią Evę Laskowski, do reprezentowania Polonii katolickiej w ramach Niemieckiej Rady Duszpasterskiej. Gratulacje!

Droga Krzyżowa Nauczycieli, luty 2024

Droga Krzyżowa dla dzieci, luty 2024

Bal Karnawałowy, luty 2024

Pierwsza Komunia Św, maj 2023

Rocznica Pierwszej Komunii Św., maj 2023

Przyjęcie nowych kandydatów do służby ministranckiej, czerwiec 2023

Zakończenie roku szkolnego, czerwiec 2023

Zjazd Polaków i Polonii, Warszawa 29.06.2023

flower arrangement

60. urodziny ks. prob. Jana Kurcapa, 18.06.2023

Pielgrzymka hanowerska nauczycieli, sierpień 2023

Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2023/2024, sierpień 2023

Inauguracja Duszpasterstwa Nauczycieli przez ks. bp. Piotra Turzyńskiego, Concordia 30.09.2023

Wyjście integracyjne służby liturgicznej z rodzicami i księżmi, październik 2023

Nocleg w Szkole z okazji Dnia Nauczyciela 2023

Nabożeństwo przy kwaterach II Wojny Światowej, Bremen 5.11.2023

Bal Wszystkich Świętych 11.11.2023

Akademia z okazji Święta Niepodległości 11.11.2023

Św. Mikołaj BP w PMK Bremen, grudzień 2023

Spotkanie opłatkowo-rekolekcyjne w Szkole Katolickiej, grudzień 2023

Jasełka 2024

Walne Zgromadzenie, styczeń 2024

W sobotę 27.01.2024 odbyło się walne zgromadzenie Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Bremen. Nastąpiła zmiana 2. Wiceprzewodniczącego: p. Emilie Prot, która złożyła rezygnację, zastąpił nowowybrany p. Artur Sztela - gratulacje!


Przy tej okazji była u nas pani dyrektor fundacji Rademenes Ewa Ignatowicz, która podziękowała Rodzicom naszego Kreatywnego Warsztatu za zorganizowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego😇 na rzecz tej Fundacji. UniFot-Tomasz Marosz

IMPRESSUM & DATENSCHUTZ


Angaben gemäß §5 TMG (Telemediengesetz)

Kontakt:

Polnische Katholische Mission in Bremen

Butjadinger Str. 70

28197 Bremen

DeutschlandVertreten durch:

Ks. mgr Jan Kurcap


Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.


Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.


Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.


Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.


Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (''Google''). Google Analytics verwendet sog. ''Cookies'', Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.


Google AdSense

Diese Website benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA (''Google''). Google Adsense verwendet sog. ''Cookies'' (Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google Adsense verwendet auch sog. ''Web Beacons'' (kleine unsichtbare Grafiken) zur Sammlung von Informationen. Durch die Verwendung des Web Beacons können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und gesammelt werden. Die durch den Cookie und/oder Web Beacon erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen ''keine Cookies akzeptieren'' wählen (Im MS Internet-Explorer unter ''Extras > Internetoptionen > Datenschutz > Einstellung''; im Firefox unter ''Extras > Einstellungen > Datenschutz > Cookies''); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Website Impressum von impressum-generator.de


Contact us